Als u „Accepteert“ plaatsen wij technisch niet noodzakelijke cookies (ook van derde partijen) om u een gebruiksvriendelijk online aanbod aan te bieden en onze service te verbeteren en nog beter te kunnen afstemmen op interesses. Uw toestemming hiervoor kunt u op elk moment hier intrekken. Technisch noodzakelijke cookies plaatsen wij ook, als u ze niet „accepteert".

Om uw gebruikersgedrag te volgen, gebruikt CLAAS ook "Google Analytics". Google verwerkt uw gebruiksgegevens om CLAAS anonieme statistieken over gebruikersgedrag te verstrekken. Google gebruikt uw gegevens ook voor elk van zijn eigen doeleinden (bijvoorbeeld het maken van profielen) en voegt uw gegevens samen met gegevens uit andere bronnen. Google kan uw gegevens buiten de Europese Unie opslaan, b.v. B. in de Verenigde Staten door Google LLC. Zowel Google als overheidsinstanties hebben toegang tot de gegevens. 

Meer informatie is te vinden in ons privacybeleid.

Accepteren

CEMOS voor tractoren.

Maakt de chauffeurs nog beter.

CEMOS is een uniek, zelflerend chauffeurassistentiesysteem in de markt, dat uw chauffeurs betrouwbaar ondersteunt.

CEMOS voor tractoren.

Maakt de chauffeurs nog beter.

CEMOS is een uniek, zelflerend chauffeurassistentiesysteem in de markt, dat uw chauffeurs betrouwbaar ondersteunt.

CEMOS voor tractoren

CEMOS leert en traint.

Om het werk snel en efficiënt te laten verlopen, past CEMOS zich aan de bestuurder aan en biedt hem assistentie bij het instellen van de tractor en het aanbouwwerktuig . Dit omvat tips over motordrukking, rijaandrijving, ballast en bandenspanning, een instellingshulp voor de ploeg en optimalisatiedialogen voor grondbewerkingsmachines. Zo bent u altijd onderweg met optimale tractie en bodembescherming.

Fase 1.

Voorbereiding op de boerderij.

Op basis van het gekozen werktuig en het beoogde veldgebruik stelt CEMOS aan de bestuurder al op de boerderij de benodigde ballast en de optimale bandenspanning voor. Het dynamische leersysteem verzamelt verder gemeten waarden tijdens het werk en past zijn suggesties aan voor het volgende gebruik.

Fase 2.

Basisinstelling op het veld.

De geïntegreerde kennisdatabase van CEMOS legt stap voor stap de basisinstelling van de aanbouwwerktuigen uit met geïllustreerde instructies. Er zijn momenteel assistenten voor alle ploegen. Verdere aanbouwwerktuigen volgen in de nabije toekomst. Ze bieden u waardevolle hulp bij het in bedrijfstellen van nieuwe apparaten waarmee uw chauffeurs weinig of geen ervaring hebben.

Fase 3.

Optimalisering tijdens het werk.

De bestuurder start het optimalisatiedialoogvenster op het veld. CEMOS controleert alle basisinstellingen en doet suggesties met betrekking tot de capaciteits- of efficiëntiedoelstellingen, die de bestuurder kan accepteren of weigeren. Na elke wijziging van de instelling geeft CEMOS na een proeftraject aan of en hoeveel de oppervlaktecapaciteit en het dieselverbruik zijn verbeterd.

Mens contra machine!

We hebben onze beste chauffeurs laten concurreren met CEMOS voor tractoren - geen van beiden had het resultaat verwacht.