Implement Controls Tractor (ICT).

Met het ICT concept maakt CLAAS optimalisering van de tractor-machine-combinatie mogelijk. De gebruiksparameters van het werktuig sturen de tractor. Daardoor kan bijvoorbeeld de pers permanent tot de capaciteitsgrens worden gereden, waardoor onder alle omstandigheden de beste resultaten worden gegarandeerd.

Maximale snelheid.

De ICT CRUISE PILOT regelt de snelheid van de tractor automatisch in relatie tot de capaciteit van de CARGOS. Het verhoogde bedieningscomfort ontlast de bestuurder. Tevens wordt de capaciteit van de CARGOS volledig benut en stilstand door overbelasting van het laadaggregaat voorkomen.

Maximaal comfort.

Indien het laadaggregaat van de CARGOS, ondanks de ICT CRUISE PILOT toch verstopt, dan zorgt de ICT CRUISE PILOT automatisch voor het opheffen van de verstopping en het ontzien van de aftakaskoppeling. Deze functie verhoogt het bedieningscomfort voor de bestuurder, omdat de tot nu toe gebruikelijke handelingen vervallen en het systeem automatisch begint de verstoppingen bij het laadaggregaat op te heffen.

Maximale capaciteit.

Om het prestatievermogen en de werkkwaliteit van de pers te verbeteren, worden snelheid en belasting van de pick-up permanent met de CRUISE PILOT via ICT bewaakt. Met behulp van deze informatie wordt de rijsnelheid van de tractor automatisch aangepast.

Ervaren team.

De QUADRANT 3400 en de AXION zijn dankzij ICT een goed op elkaar ingespeeld team. Wordt er aan de QUADRANT 3400 overbelasting vastgesteld, dan schakelt de AUTO STOP functie via ICT de aftakas automatisch uit en de tractor blijft staan.